Velkommen til bloggen min

fredag 8. mars 2013

Pengestøtte til ME-forskningen, blir du med på et lite beløp?
140 pasienter. 7 millioner kroner. 90 dager.I disse dager blir det arrangert en aksjon til inntekt for ME-forskningen. I spissen for denne aksjonen står bloggeren og legen og ME-syke Maria Gjerpe. Hun har selv vært pilotpasient på Haukeland sykehus der kreftlegene Fluge og Mella har testet ut kreftmedisinen rituximab på en gruppe pasienter. Hun sier selv i dag at hun er frisk med ME, det vil si at hun er symptomfri. Det er jo intet mindre enn fantastisk. Hun har et brennende ønske om at alle ME-syke skal få oppleve det fantastiske hun selv har erfart!

Nå vil legene komme til bunns i om denne medisinen virker for ME-pasienter, om den kan gjøre mange med diagnosen symptomfrie. De har allerede bak seg ett studie som var svært lovende. Det var meningen at de skulle sette i gang et nytt studie med 140 pasienter, men så fikk de avslag på sårt tiltrengte forskningsmidler. Maria Gjerpe har et sterkt ønske om at alle oss med ME skal bli symptomfrie og oppleve det samme som henne, derfor har hun satt i gang en kronerulling der man kan betale inn på giro eller sende en sms. 

Gironummeret er 2480 0845 633.

Eller du kan sende en sms med MEANDYOU 200 til nummer 2377. Da betaler du 200 kroner, eller du kan velge et mindre beløp, alternativene ser du nederst på siden min.

Dersom dette studiet blir noe av, dersom det blir enda tydeligere at dette er en medisin mot ME, så vil medisinen kunne hjelpe mennesker over hele verden: voksne, barn og ungdom som i varierende grad har blitt rammet av ME. ME er en sykdom der man hverken har funnet sikker årsak eller behandling. Men det er teorier som forskerne jobber med for å få verifisert. Man søker å finne mekanismene bak sykdommen og adekvat behandling. 

Gjennom historien har det vært mange sykdommer  man har brukt mange år for å avdekke årsakssammenhengen. Ulike sykdommer kan i dag bli helbredet,  lindret eller bremse en sykdomsutvikling. Vi har blant annet fått antibiotika som redder liv mot alvorlige infeksjoner, det er ulike bremsemedisiner mot MS. 

I dag søker man fortsatt å finne svarene på ME-gåten. Her er det dessverre fortsatt upløyd mark. Sykdommen har blitt mer og mer utbredt, og i takt med utbredelsen, har den også blitt mer synliggjort, men i og med at det ikke har vært noen kjent behandling, har mange prøvd seg på ulike medisiner og terapier som ofte ikke har hjulpet. Derfor trenger vi en medisin som virker, og vi trenger den NÅ! ME-syke vil ha tilbake livene sine: De vil fullføre skolegang, komme seg i jobb, kunne få barn og leve gode, normale liv og ja, bli friske!

Målet er å nå 7 millioner kroner på 90 dager! Det er mange som ønsker å forstå og hjelpe oss syke, mange føler seg maktesløse, men nå er det iallfall mulig å hjelpe ved å gi et lite eller større beløp til den livsviktige forskningen.

Jeg er med på en bloggstafett satt i gang av Cathrine Eide Westerby, og hennes innlegg om saken finnes her: http://www.serendipitycat.no/?p=10794/ . Hun oppfordret meg til å skrive om dette i min blogg, og jeg oppfordrer alle som leser dette til å spre videre. 

Det er mulig å betale via paypal, sms eller kontonummer, se her: http://www.meyou.no/?page_id=168

Du kan bidra til giverkonto ved å sette inn beløpet her:

2480 0845 633

(dette altnerativet er gebyrfritt og alle kronene går rett til Haukeland)

SMS til 2377

MEANDYOU 150(150kr)
MEANDYOU 200 (200kr)
MEANDYOU 300 (300kr)
MEANDYOU (50 kr mnd)

Den siste er 50 kr pr måned fram til mars 2014. Du kan stoppe når som helst ved å sende "MEANDYOU STOPP" til 2377. HER ER INTERVJU MED MARIA GJERPE: 


Jeg håper du vil være med på denne aksjonen med et bidrag! Alle monner drar, og intet beløp er for lite! 

På forhånd TUSEN TAKK! 


2 kommentarer: