Velkommen til bloggen min

torsdag 7. april 2011

Veien før svingen

 

veien svinger

Bildet er lånt

Jeg er medlem av en poesiring. I dag kom det et dikt som passer  utrolig bra til  det perspektivet jeg så inderlig ønsker å ha på selve Livet (med stor L).   Eller sånn jeg i det minste ønsker å se tingene. Det er jo ikke alltid man får det til, noen ganger puster fortiden meg i nakken på en måte som forkludrer tilværelsen, andre ganger  blir ønsket om å leve i nuet forstyrret av tanker på det som kan skje, ting man gruer for, verstefallstanker. De gangene jeg nyter livet, er jeg nesten uten fortid og tenker ikke på hva som kan komme rundt neste sving.  Å ha evnen til å leve her og nå er en livskunst, og denne kunsten må man øve seg på, og man blir aldri ferdig “utlært”.

Diktet er på engelsk, og er oversatt av Michael de Vibe, og her kommer diktet både i norsk og engelsk utgave.

 

Er det ikke nydelig?

 

Diktet går så her:

VEIEN FØR SVINGEN

Bortenfor svingen i veien
Kan det være en brønn, eller et slott,
Eller bare mer vei.
Jeg vet ikke og spør ikke.
Så lenge jeg er på veien før svingen,
Ser jeg bare på veien før svingen.
Fordi veien før svingen er alt jeg kan se.
Det ville ikke være bra for meg å se et annet sted
Eller se på det som jeg ikke kan se.
La oss bare være oppmerksom på hvor vi er.
Det er nok skjønnhet i det å være her og ikke noe annet sted.
Hvis det er mennesker bortenfor svingen,
La dem bekymre seg for hva som er bortenfor svingen.
Det er for dem veien.
Hvis vi ankommer dit, når vi ankommer dit, vil vi vite.
Men nå vet vi bare at vi ikke er der.
Her er jo bare veien før svingen, og før svingen
er det veien uten noen sving.

- Fernando Pessoa / Michael de Vibe

 

THE ROAD BEFORE THE BEND


Beyond the bend in the road
There may be a well, and there may be a castle,
And there may be just more road.
I don’t know and don’t ask.
As long as I’m on the road that’s before the bend
I look only at the road before the bend,
Because the road before the bend is all I can see.
It would do me no good to look anywhere else
Or at what I can’t see.
Let’s pay attention only to where we are.
There’s enough beauty in being here and not somewhere else.
If there are people beyond the bend in the road,
Let them worry about what’s beyond the bend in the road.
That, for them is the road.
If we’re to arrive there, when we arrive there we’ll know.
For now we know only that we’re not there.
Here there’s just the road before the bend, and before the bend
There’s the road without any bend.
- Fernando Pessoa

1 kommentar: